Execució -- Producció tècnica

Tot projecte necessita d'una bona producció tècnica. Oferim els nostres serveis dins d'aquesta àrea, alhora que donem el suport necessari als productors que necessitin un cop de mà per tirar endavant varis projectes coincidents en el temps. 


Execució -- Direcció tècnica

Un cop el projecte ha de començar a implementar -se, és important una bona Direcció sobre el terreny, ajudant a que els terminis siguin els correctes, alhora que la gestió dels recursos sigui la més idònia. Sabem adaptar-nos als problemes que sorgeixen en aquesta fase donant solucions ràpides, ressolent els problemes fruit dels imprevistos.


Disseny i Consultoria.

Imaginar-se'l és el primer pas per poder-lo realitzar.

Tant en projectes adjudicats com en projectes a concurs podem integrar-nos al procés de producció. Estem des del primer moment al costat dels projectes. Ajudar en el desenvolupament amb visites tècniques, dissenys d'espais, dissenys sonors, dissenys luminotècnics.. realització de planells i presentacions en 3D...

¡Crea tu página web gratis!